Зелени Србије завршавају кампању Богатић и Сремска Митровица