Финансијски извештаји

Документи странке Зелени Србије су усклађени са Законом о финансирању политичких активности који је Народна скупштина Републике Србије усвојила 14. јуна 2011. године.
У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности странка Зелени Србије објављује:


2021. година

- Преглед уплата физичких лица – преузми


2016. година

- Преглед уплата физичких лица – преузми

- Преглед уплата правних лица – преузми


2015. година

- Преглед уплата физичких лица – преузми

- Преглед уплата правних лица – преузми


2014. година

- Преглед уплата физичких лица – преузми

- Преглед уплата правних лица – преузми


2013. година

- Преглед уплата физичких лица – преузми

- Преглед уплата правних лица – преузми


2012. година

- Преглед уплата физичких лица – преузми

- Преглед уплата правних лица – преузми


2011. година

- Преглед уплата физичких лица – преузми

- Преглед уплата правних лица – преузмиФинансијски извештај странке Зелени Србије, на дан 31.12.2015. са мишљењем овлашћеног ревизора


Финансијски извештај странке Зелени Србије, на дан 31.12.2014. са мишљењем овлашћеног ревизора


Финансијски извештај странке Зелени Србије, на дан 31.12.2013. са мишљењем овлашћеног ревизора


Финансијски извештај странке Зелени Србије, на дан 31.12.2012. са мишљењем овлашћеног ревизора


Финансијски извештај странке Зелени Србије, на дан 31.12.2011. са мишљењем овлашћеног ревизора


Финансијски извештај странке Зелени Србије, на дан 31.12.2010. са мишљењем овлашћеног ревизора