Финансијски извештаји

Документи странке Зелени Србије су усклађени са Законом о финансирању политичких активности који је Народна скупштина Републике Србије усвојила 14. јуна 2011. године.
У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности странка Зелени Србије објављује:


2023. година

Преглед уплата физичких лица

Финансијсkи извештај

Извештај независног ревизора


2022. година

Преглед уплата физичких лица

Финансијсkи извештај

Извештај независног ревизора


2021. година

Преглед уплата физичких лица

Финансијсkи извештај


2020. година

Финансијски извештај

Извештај независног ревизора


2019. година

Финансијски извештај

Извештај независног ревизора


2016. година

Преглед уплата физичких лица

Преглед уплата правних лица


2015. година

Преглед уплата физичких лица

Преглед уплата правних лица

Финансијски извештај странке Зелени Србије, на дан 31.12.2015. са мишљењем овлашћеног ревизора


2014. година

Преглед уплата физичких лица

Преглед уплата правних лица

Финансијски извештај странке Зелени Србије, на дан 31.12.2014. са мишљењем овлашћеног ревизора


2013. година

Преглед уплата физичких лица

Преглед уплата правних лица

Финансијски извештај странке Зелени Србије, на дан 31.12.2013. са мишљењем овлашћеног ревизора


2012. година

Преглед уплата физичких лица

Преглед уплата правних лица

Финансијски извештај странке Зелени Србије, на дан 31.12.2012. са мишљењем овлашћеног ревизора

2011. година

Преглед уплата физичких лица

Преглед уплата правних лица

Финансијски извештај странке Зелени Србије, на дан 31.12.2011. са мишљењем овлашћеног ревизора


Финансијски извештај странке Зелени Србије, на дан 31.12.2010. са мишљењем овлашћеног ревизора