О ЗЕЛЕНИМА СРБИЈЕ

ЗЕЛЕНИ ДОГОВОР СА СРБИЈОМ – ДОГОВОР ЗА БУДУЋНОСТ


Верујемо да је држава тамо где су људи – као што су људи тамо где има посла, здраве и безбедне будућности за децу. Република Србија је једина земља коју ми, грађанке и грађани имамо. Ми смо једини људи на које наша земља, данас и у будућности може да рачуна. Умемо да зауставимо даље пропадање и понудимо нови договор о будућности Србије и Југоисточне Европе.


ЕКОЛОГИЈА


- Заштита животне средине - ваздух, вода, земљиште - загађење, заштита, одрживи развој,
- Храна - ГМО вс. еколошка, органска; генетички ресурси у производњи хране,
- Здравље – јавно здравље, телесна култура, здрави стилови живота и превенција,
- Енергија - енергетска политика, ефикасност / ресурси / цена,
- Санација, рекултивација и системско решење комуналних и индустријских депонија,
- Транспорт - путна, водна и железничка инфраструктура,
- Обновљиви извори вс. нуклеарке – мораторијум,
- Министарство заштите и управљања природним ресурсима - заштита, управљање -воде (површинске, подземне, отпадне, водопривреда), ваздух, земљиште, минерални ресурси, рударство, шуме.


ЕКОНОМИЈА


- Реафирмација рада, као основне вредности,
- Заустављање негативних параметара привредног раста – материјално, друштвено и духовно,
- Привредни раст,
- Право на достојанствен живот, право на рад, заштита права радника,
- Неодложна борба против сиромаштва – микрокредити, приступ домаћим и ЕУ фондовима,
- Краткорочне мере - јавни радови у инфраструктури и пољопривреди, отварање нових радних места, програми самозапошљавања – подстицајна средства,
- Дугорочне мере – опште и стручно образовање - повезивање тржишта рада и знања - образовање за нове професије и ново време, улагање у науку, истраживања и високо образовање – сопствени развој - подстицање пољопривреде, зелена привреда (храна, туризам, енергија, транспорт, рециклажа), производња зелене и обновљиве енергије,
- Приватни и државни сектор – исти третман – подстицање јавно-приватног партнерства,
- Пореска политика – прогресивно опорезивање, порез на финансијске трансакције, субвенције за зелену економију и пољопривреду,
- Борба против корупције и организованог криминала,
- Окончање приватизације.ЕВРОПА


- Европа заједничких вредности,
- Демократија и људска права, заштита личних података,
- Спречавање свих видова дискриминације,
- Слобода медија и либерализација медијске сцене, редефинисање улоге јавног сервиса,
- Сузбијање корупције и ограничавање утицаја политичких партија – начело транспарентности,
- Борба против организованог криминала и екстремизама,
- Ограничавање монопола и заштита потрошача,
- Регионална сарадња на Балкану и са бившим југословенским републикама – Косово, помирење, процесуирање, разоружавање за добробит свих грађана и грађанки.


СРБИЈА


- Договор са грађанима о неодложним променама,
- Нова организација државе,
- Регионални развој – солидарност,
- Неразвијене општине и села – праведнији трансфер средстава,
- Пољопривреда, Зелена енергија,
- Млади и одлив мозгова,
- Популациона политика и системска подршка породицама са децом.


ЗЕЛЕНА ВИЗИЈА ЗА ЕВРОПУ


Зелени Србије се у својим намерама и акцијама ослањају на искуства осталих Зелених партија у Европи и свету. То значи заштиту животне средине, промоцију одрживог развоја друштва, развој нових перспектива у Европској унији, подстицање дијалога и рад на развоју превенције конфликата и подстицању ненасиља у Европи, као и учешће у развоју алтернативних глобалних структура у сарадњи са Зеленим партијама било где да се налазе.


Србији треба нови смер. Финансијска криза и неуспех економске и социјалне политике довели су до тога да се Србија суочава са комплексном кризом која се манифестује у свим аспектима наших живота. Ову кризу треба гледати као сигнал да је потребно трансформисати економски и друштвени систем код нас. Променити га у такав систем који ће понудити нове темеље за садашњост и будућност на принципима доследности и одрживости.


Друштвени и економски развој зависе од еколошких ресурса, здравља грађана и грађанки, способности државе да се одупре притисцима и обнови своје ресурсе. Данас живимо са одговорношћу да сачувамо будућност и заштитимо наслеђе за нове генерације.

Цео програм можете преутети на следећем линку - ПРЕУЗМИ