ОРГАНИЗАЦИЈАЗЕЛЕНИ ДОГОВОР СА СРБИЈОМ – ДОГОВОР ЗА БУДУЋНОСТ

Верујемо да је држава тамо где су људи – као што су људи тамо где има посла, здраве и безбедне будућности за децу. Република Србија је једина земља коју ми, грађанке и грађани имамо. Ми смо једини људи на које наша земља, данас и у будућности може да рачуна. Умемо да зауставимо даље пропадање и понудимо нови договор о будућности Србије и Југоисточне Европе.

ЗЕЛЕНА ВИЗИЈА ЗА ЕВРОПУ

Зелени Србије се у својим намерама и акцијама ослањају на искуства осталих Зелених партија у Европи и свету. То значи заштиту животне средине, промоцију одрживог развоја друштва, развој нових перспектива у Европској унији, подстицање дијалога и рад на развоју превенције конфликата и подстицању ненасиља у Европи, као и учешће у развоју алтернативних глобалних структура у сарадњи са Зеленим партијама било где да се налазе.

Србији треба нови смер. Финансијска криза и неуспех економске и социјалне политике довели су до тога да се Србија суочава са комплексном кризом која се манифестује у свим аспектима наших живота. Ову кризу треба гледати као сигнал да је потребно трансформисати економски и друштвени систем код нас. Променити га у такав систем који ће понудити нове темеље за садашњост и будућност на принципима доследности и одрживости.

Друштвени и економски развој зависе од еколошких ресурса, здравља грађана и грађанки, способности државе да се одупре притисцима и обнови своје ресурсе. Данас живимо са одговорношћу да сачувамо будућност и заштитимо наслеђе за нове генерације.

Зелени Србије као политичка странка своје опредељење и циљеве базира на организованом деловању у правцу:
- заштите животне средине и еколошке мудрости
- социјалне правде и солидарности
- непосредне демократије
- одрживости и зелене економије
- уважавања различитости и људских права
- спречавања свих видова насиља
У остваривању циљева и програмских опредељења Зелени Србије сарађују са удружењима, појединцима, представницима бизнис сектора, локалним и националним ауторитетима и политичким странкама у земљи и иностранству.
Странка Зелени Србије је организована на територијалном принципу и обухвата целокупно чланство и све организационе облике Странке.
Зелени Србије у правном промету делују као једно правно лице, кроз активности својих чланова/ица, покрета, органа и тела организације у целини.
Изворни облик организовања Зелених Србије је Покрет.