Новости

#
Више од милијарду људи у свету нема приступ здравој води за пиће!

2014-03-22

Некада се сматрало да је вода због кружења у природи „обновљив“ ресурс, али кружењем, због дугорочног загађења животне средине, вода је данас оптерећена штетним материјама и загађивачима биолошког, хемијског или радиолошког порекла. Кружење воде у природи Свакодневно број становника на Планети расте, развија се привреда и индустрија а постојећи водени ресурси се исцрпљују и загађују. Чињеница је да вода и даље кружи у природи и да се враћа у различитим агрегатним стањима, али она више није одговарајућег квалитета. На жалост, приликом тог свог кружења после неке индустријске употребе, па и коришћења у домаћинствима, вода постаје оптерећена штетним материјама било да су оне биолошког, хемијског или радиолошког порекла. Имамо ситуацију да се вода враћа, али не у оном облику у ком је нама неопходна. То је и разлог зашто је потребно водити рачуна о сваком сегменту очувања животне средине, јер здрава пијаћа вода није више свакоме доступна. Недостатак воде за пиће у многим земљама подстакао је Уједињене нације да започну глобалну декадну акцију названу „Вода за живот“ и она ће трајати све до 2015. године. Циљ ове акције је да се истакне да више од милијарду људи у свету нема приступ сигурној води за пиће и један од миленијумских циљева Уједињених нација је да се спречи хуманитарна катастрофа због недостатка воде. Светски дан вода обележава се сваке године 22. марта, а овогодишњи слоган је „Вода и енергија“. Циљ је да се укаже на рационалније коришћење вода у производњи, на пренос енергије и начине на који вода може боље и делотворније да се искористи. Циљ обележавања Светског дана вода је подсећање на значај воде за живот и здравље за сав живи свет на нашој планети. Ове године посебно се жели указати на рационалније коришћење водних ресурса, посебно за хидроелектране, нуклеарне и термалне изворе енергије. Светски дан воде Све је већа потражња за ограниченим залихама воде и ствара се све већи притисак на произвођаче енергије да траже неке алтернативне изворе енергије. У развијеним деловима света инсистира се на уштеди енергије кроз причу везану за воде. Циљеви Светског дана вода 2014 су да се подигне свест о међусобним везама између воде и енергије. Други циљ је да се да допринос политичком дијалогу који се фокусира на широк спектар питања везаних за однос воде и енергије. Трећи циљ је да се код студије случаја прикаже доносиоцима одлука у секторима енергије и вода да интегрални приступ и решавање питања вода и енергије могу имати велике, како економске тако и социјалне утицаје.е неке алтернативне изворе енергије. У развијеним деловима света инсистира се на уштеди енергије кроз информисање и образовање о значају вода. Светски дан вода резолуцијом генералне скупштине Уједињених Нација обележава се од 1992. године.