Новости

#
Иван Карић: “Водама се мора управљати интегрално на принципима одрживог развоја”

2016-12-01

Народни посланик и председник Зелених Србије Иван Карић на јавном слушању: “Системска решења у животној средини – Србија 2017-2027, дефинисање проблема у области управљања водама“ је истакао да су воде природно богатство у својини државе Србије и да се не могу отуђити из јавне својине. Водама се мора управљати интегрално на принципу одрживог развоја. Он је нагласио да нема ефикасног управљања водама без добре међусекторске политике, и да зелена економија мора да повеже водопривреду, шумарство, заштиту животне средине, пољопривреду , управљање природним ресурсима, и оно што је најважније за нас као грађане, а то је здравље грађана. Hvala puno!!!! Pozdrav! https://www.youtube.com/watch?v=PihsFHg_l_s