Finansijski izveštaji

Dokumenti stranke Zeleni Srbije su usklađeni sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 14. juna 2011. godine.
U skladu sa članom 10. stav 3. i 4. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti stranka Zeleni Srbije objavljuje:


2021. godina

- Pregled uplata fizičkih lica – преузми

2016. godina

- Pregled uplata fizičkih lica – преузми

- Pregled uplata pravnih lica – преузми


2015. godina

- Pregled uplata fizičkih lica – преузми

- Pregled uplata pravnih lica – преузми


2014. godina

- Pregled uplata fizičkih lica – преузми

- Pregled uplata pravnih lica – преузми


2013. godina

- Pregled uplata fizičkih lica – преузми

- Pregled uplata pravnih lica – преузми


2012. godina

- Pregled uplata fizičkih lica – преузми

- Pregled uplata pravnih lica – преузми


2011. godina

- Pregled uplata fizičkih lica – преузми

- Pregled uplata pravnih lica – преузмиFinansijski izveštaj stranke Zeleni Srbije, na dan 31.12.2015. sa mišljenjem ovlašćenog revizora


Finansijski izveštaj stranke Zeleni Srbije, na dan 31.12.2014. sa mišljenjem ovlašćenog revizora


Finansijski izveštaj stranke Zeleni Srbije, na dan 31.12.2013. sa mišljenjem ovlašćenog revizora


Finansijski izveštaj stranke Zeleni Srbije, na dan 31.12.2012. sa mišljenjem ovlašćenog revizora


Finansijski izveštaj stranke Zeleni Srbije, na dan 31.12.2011. sa mišljenjem ovlašćenog revizora


Finansijski izveštaj stranke Zeleni Srbije, na dan 31.12.2010. sa mišljenjem ovlašćenog revizora