Uslovi korišćenja

Sve sadržaje je poželjno deliti, umnožiti i redistribuirati uz navođenje izvora sa ovog sajta ili sa drugih web lokacija koje na sajtu koristimo.

Komentari koji sadrže ma koji oblik verske, rasne, nacionalne ili ideološke netolerancije, kao i eksplicitne uvrede ili elemente govora mržnje biće obrisani.

Opšte preporuke pri korišćenju Društvenih medija

Osnovni Pricipi Zelenih Srbije su odgovornost za životnu sredinu, jednakost i prava za svakog, raznovrsnost, nenasilje i sloboda samoopredeljenja i izražavanja.

U skladu sa svim ovim principima, a posebno u skladu sa principom sloboda samoopredeljivanja i izražavanja, politička stranka Zeleni Srbije aktivno će učestvovati u razmeni sadržaja i u konverazciji na internetu.

Da bismo dali svoj doprinos demokratičnosti i otvorenosti interneta kao medija verujemo da je važno utvrditi naše obaveze kao ravnopravnog učesnika online konverzaciji

1.    Izrazito je poželjno da svi članovi Zelenih Srbije učestvuju u online konverzaciji
2.    Kada govorimo u ime Zelenih Srbije moramo govoriti istinu i biti transparentni
3.    Pisaćemo o onome što znamo i onome u šta verujemo
4.    Sadržaji koje ćemo publikovati biće interesantni i od značaja za ostale učesnike u online konverzaciji
5.    Navodićemo izvore za svoje tvrdnje sa drugih internet lokacija
6.    Bićemo autentični
7.    Svako od nas je odgovoran u slučaju da nepromišljenim, netaktičnim i netačnim izjavama dovede u zabludu ostale učesnike u online konverzaciji. Ako pogrešimo, to moramo i reći.
8.    Važno je razgovarati. Razgovor je dvosmeran/višesmeran. Slušaćemo i odgovarati.
9.    U komentarima i odgovorima bićemo pravični i umereni. Nenasilje i tolerancija su u osnovama našeg političkog delovanja.
10.    Kada nešto publikujemo, svesni smo da je internet permanentni medij i da je sve na internetu tu da ostane.

Ovde smo jer verujemo. Naše aktivnosti moraju menjati sve(t) na bolje. Građani, prijatelji, prolaznici, neistomišljenici treba da znaju kakve su nam misli i koje su nam aktivnosti. Aktivnost je i interaktivno planirati delovanje i čuti sugestije i kritike o onome što radimo.