СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

Статутарна комисија тумачи Статут и друга општа акта странке.

Надлежности Статутарне комисије регулише члан 42. Статута странке.

Председник Статутарне комисије је Игор Пантелић.