САВЕТНИЦИ

- Игор Пантелић – адвокат, саветник Председника странке за национално законодавство и правну регулативу ЕУ (igor.pantelic@zelenisrbije.org)