ПРЕДСЕДНИШТВО

Председништво странке је извршно-политички орган Скупштине и Главног одбора.

Надлежности Председништва регулишу чланови 36. и 37. Статута странке.


Чланови Председништва:

- Иван Карић, председник странке

- др Љубинко Ракоњац, потпредседник странке

- др Александар Лучић, потпредседник странке

- Славко Глибетић, потпредседник странке

- Горан Митић, потпредседник странке

- Благоје Стевановић, потпредседник странке

- Братољуб Јаначковић, секретар странке

- др Ивана Вилотијевић, председница Извршног одбора

- Игор Пантелић, председник Статутарне комисије

- Драган Шкрњић, председник Надзорног одбора

- Иван Артуков, координатор за АП Војводину

- Милан Томковић, координатор за Град Београд

- мр Пера Новаковић, члан Председништва странке

- Жељко Пожарац, члан Председништва странке

- др Дејан Павловић, члан Председништва странке

- Александар Фирауновић, члан Председништва странке

- Мирољуб Миливојевић, члан Председништва странке

- Милан Вукосављевић, члан Председништва странке

- Срђан Будимчић, члан Председништва странке