ПРЕДСЕДНИК

Председник странке представља, заступа и рукoводи странком у складу са Законом, Статутом и Програмом странке, у земљи и иностранству.

Надлежности председника регулисане су члановима 29., 30., 31. и 32. Статута странке.


Иван М. Карић