ПОТПРЕДСЕДНИЦИ

Потпредседник странке је задужен за остваривање појединих области Програма странке.
Надлежности и обавезе Потпредседника странке су регулисани члановима 33. – 35. Статута странке.

- др Љубинко Ракоњац

- др Александар Лучић

- дипл. инж. Славко Глибетић

- Горан Митић

- Благоје Стевановић