Савез 90/Зелених Србије и Зелени Србије поздрављају отварање Кластера 4 и Поглавља 27

#
Савез 90/Зелених Србије и Зелени Србије поздрављају отварање Кластера 4 и Поглавља 27

2021-12-10

Савез 90/Зелених Србије и Зелени Србије поздрављају најаву Европске комисије из Брисела да Србију очекује отварање Кластера 4 и Поглавља 27 – заштита животне средине и климатске промене. Мислимо да је овај догађај прилика да наша земља чвршће и одлучније крене ка европским интеграцијама и Европској унији у области екологије и заштите животне средине. Преговори око Поглавља 27 за Зелене у Србији значи постизање европских стандарда у заштити ваздуха, вода, земљишта, у управљању отпадом и заштити природе. За нас је од посебног значаја примена свега што је написано у преговарачкој позицији и опредељење Србије да користи савремене технологије и ЕУ фондове који су углавном бесповратни, а не да се окреће неповољним (кинеским) кредитима и технологијама прераде вода и отпада без икаквог утемељења у струци. Савез 90/Зелених Србије и Зелени Србије подсећају да захтеви из области животне средине обухватају преко 200 ЕУ прописа из различитих сектора животне средине (хоризонтално законодавство, квалитет ваздуха, управљање отпадом, квалитет воде, заштита природе, контрола индустријског загађења, хемикалије, бука, климатске промене и област цивилне заштите). За Зелене у Србији не поставља се питање потребе за усаглашеношћу са правним тековинама Европске уније из области животне средине. Стандарди и циљеви су неопходни из еколошких и економских разлога, а пре свега због чистог ваздуха, вода, здравља грађана и наше Србије.