По новом закону нема прскања без најаве комшијама

#
По новом закону нема прскања без најаве комшијама

2022-05-10

Изменама Закона о средствима за заштиту биља од 1. јануара ове године предвиђена је обавезна обука за све пољопривреднике који користе пестициде. Наиме, сертификат који професионални корисник добија након обуке биће услов за куповину средстава за заштиту биља у пољопривредним апотекама. И док пчелари, али и остали пољопривредни произвођачи, имају озбиљне проблеме због нелегалне употребе пестицида, обуке још увек нису кренуле, а када ће почети није познато. Закон о средствима за заштиту биља прописује да обуке професионалних корисника морају да прођу сва лица која користе ова средства. “Под професионалним корисницима се сматрају сва лица која у оквиру својих професионалних активности користе средства за заштиту биља, као и лица која своје пољопривредне производе стављају на тржиште. Корисник који користи средства за заштиту биља на малим површинама као што су окућнице, баште, вртови и слично, на биљу или производима од биља које производи за сопствене потребе, не сматра се професионалним корисником”, кажу за Бизнис.рс у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде. Кроз ове обуке, како додају, корисници ће се упознати и са утицајем пестицида на животну средину, посебно на подземне и површинске воде, изворе вода и водотокова, осталих површина које се не третирају, нециљане организме, првенствено пчеле, водећи рачуна о времену примене, као и сазнања о интегралном управљању штетним организмима у циљу давања предности нехемијским мерама сузбијања штетних организама. “Програм обуке обухвата безбедну примену, руковање, складиштење, одлагање и транспорт пестицида. Поред наведеног, кроз обуку ће корисници стећи знање и о основним својствима пестицида, њиховим особинама и механизмима деловања, класификацији и обележавању, знацима тровања и првој помоћи, коришћењу личних заштитних средстава, одлагању искоришћене амбалаже и остатака пестицида, поштовању каренце, праћењу штетних организама, вођењу евиденција, као и о значају техничке исправности уређаја за примену и њиховом одржавању, водећи рачуна о значају правилне примене и руковања на начин на који ће спречити нежељени утицај на здравље људи, животиња и животну средину”, наводе у Министарству пољопривреде. Провера знања, па сертификат Иако су поменуте обуке предвиђене од 1. јануара ове године, оне још увек нису почеле, а одговор на питање због чега су одложене и када се очекује њихов почетак у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде нисмо успели да добијемо. У ресорном министарству напомињу да ће након завршене обуке корисник добити сертификат професионалног корисника, што ће у наредном периоду бити услов за куповину средстава за заштиту биља у пољопривредним апотекама. “Сертификат професионалног корисника се издаје на период од пет година и може се продужити након додатних обука. Основне обуке ће бити једнодневне у трајању од десет наставних часова, након чега ће се вршити провера знања ради издавања сертификата. Обуке ће вршити правна лица која испуњавају услове у погледу објеката, опреме и стручних лица. Осим обавеза похађања обука професионални корисници, у складу са законом, имају и обавезу да редовно врше проверу исправности и функционалности својих уређаја за примену средстава за заштиту биља, то јест да на сваких пет година врше периодичне прегледе уређаја за примену”, наводе у министарству. Коментаришући контролу употребе пестицида у Србији истичу да промет и примену средстава за заштиту биља контролише фитосанитарна инспекција. “Овим одредбама обезбеђује се механизам за спречавање неадекватног и неовлашћеног коришћења средстава за заштиту биља и осигурава безбедна примена, производња здраве хране, заштита здравља људи, животиња и животне средине“, наводе у Министарству пољопривреде. У Србији годишње нестане 5.000 кошница због претеране употребе пестицида Савез пчеларских организација Србије (СПОС) изборио се 2019. године за доношење новог Закона о средствима за заштиту биља, који је предвидео да третман пестицидима могу да врше само лица која су прошла обуку, као и да су дужна да суседима 24 сата раније најаве третман. Према речима Родољуба Живадиновића, председника СПОС-а, закон је јасан и када би се поштовао не би било никаквих проблема. Како наводи у разговору за наш портал, прскање током цветања биљака које меде је забрањено и пољопривредници морају да најаве коришћење пестицида, односно дужни су да обавесте власника парцела које се граниче са парцелом коју намеравају да третирају средствима за заштиту биља најмање 24 сата пре почетка примене, без обзира на то да ли су њихови суседи пчелари или не. “Процене су да се због претераног коришћења пестицида и нелегалне употребе годишње изгуби око 5.000 кошница. Реч је о видљивом и директном тровању, док је број невидљивих тровања знатно већи. Пример за то је нелегално третирање семена сунцокрета, које је с разлогом забрањено и у Европи, јер се показало да доводи до дугорочног угинућа пчела. Када пчела кроз полен унесе велику количину отрова губи оријентацију, пада и не враћа се у кошницу која затим лагано слаби, па пчелар практично губи комплетан пчелињак и принос и наредне године”, истиче Живадиновић. Извор:biznis.rs