Конференција о примени еко иновација у очувању животне средине

#
Конференција о примени еко иновација у очувању животне средине

2021-10-21

У четвртак 21.10.2021. године, Центар за зелену економију Зелених Србије у заједничкој организацији са Савезом 90 Зелених Србије, одржао је мини стручну Конференцију на тему примене еколошких иновација у очувању и унапређењу животне средине. Центар за зелену економију је облик деловања политичке организације Зелених Србије, у области политике заштите животне средине, ради на афирмацији знања, примени еко иновација и примера добре праксе. Центар је до сада афирмисао нове методе управљања септичким јамама, њихово биопречишћавање, адекватно управљање различитим врстама отпада као драгоценог ресусра. Центар за зелену економију Зелених Србије је промовисао иновације у области производње хемске крви из анималног отпада, напредних технологија из области сушења воћа, смањена уноса транс масних киселина у исхрани деце изазивајући дијабетес, производњу нових грађевинских материјала, корисне примене 250 милиона тона пепела, заштита од нејонизујућег зрачења. Коришћење воде река, посебно Дунава за топлотне пумпе велике снаге-енергетско спасавање Београда од енергетског сиромаштва и енергетске беде. Сарадници и чланови Центра су се поново окупили и наставили са радом. Конференцијом су коопредседавали председник Зелених Србије Иван Карић и директор Центра за зелену економију Горан Митић. Након доношења одлуке о званичној промени назива Центра из „Центар за зелену економију“ у „Центар за зелену, кружну економију и еко иновације“ сарадници Центра су наставили са презентацијама својих иновација и идеја. Члан Центра Душан Јаковљевић упознао је присутне са предностима биолошког пречишћавања отпадних вода из септичких јама. Након тога, Ненад Веселиновић је представио своју технологију соларних сушара за сушење воћа, поврћа, гљива, лековитог биља, као и производе добијене њиховим сушењем. Др Илија Брчески је имао излагање на тему зелене хемије која има за циљ смањење и спречавање загађења животне средине. Напредну технологију примене водоника у ауто индустрији приказао је Чедомир Љубинковић. Горан Митић је презентовао Иновациони модел за решавање расипања енергије зграда. Мр. Звонко Дамњановић је представио нови модел и уређаја за мерење квалитета ваздуха. Конференција је завршена дискусијом на којој су предложене теме које ће бити представљене на наредним Конференцијама.