Зелени у акцији чишћења Београда

#
Зелени у акцији чишћења Београда

2021-11-15

Искористили смо овај сунчани дан, заврнули рукаве и изашли у природу да покушамо да очистимо барем део смећа и празних флаша. Акцију смо спровели удруженим снагама са Савезом 90/Зелених Србије, са којима поред креирања заједничке еколошке и зелене политике, радимо удружено и на чишћењу града Београда и целе Србије. Данас смо били на шеталишту крај реке Саве, поред Куле Небојша на најлепшем месту где се Сава улива у Дунав. Учествовао је велики број наших активиста и волонтера, а огроман број грађана нам се самоиницијативно придружио у чишћењу. Управљање отпадом је један од највећих еколошких проблема у Србији. Да је на свест грађана тешко рачунати, потврђују бројне слике мини депонија поред путева, на тротоарима, у шумама, на ливадама, шеталиштима, у рекама, насељима. Поред тога што дивље депоније стварају негативну слику о намa, утицај који имају на квалитет животне средине је огроман. Одлагање отпада контаминира земљиште, површинске и подземне воде, загађује ваздух, угрожава биодиверзитет и представља опасност од ширења заразних болести. Податак да Србија генерише 7,3 t отпада по становнику показује да одлажемо веће количине отпада од земаља Европске уније, које у просеку генеришу 5,1 t отпада по становнику. Иако одлажемо веће количине отпада него земље ЕУ, систем рециклаже у Србији још увек није у великој мери заживео, јер се рециклира свега око 5-8% произведеног отпада, за разлику од Европске уније која рециклира преко 50% од укупне количине отпада. Проблем управљања отпадом бројне земље су решиле увођењем модела зелене, циркуларне економије за чију се примену Зелени у Србији годинама залажу. Јер коришћење отпада као ресурса је суштина модела циркуларне економије, која се базира на рационалнијој потрошњи природних ресурса и кружења сировина и производа. Поред економског просперитета и очувања природних ресурса и животне средине, зелена циркуларна економија има простор за отварање преко 30.000 нових радних места. Морамо да мењамо своје понашање, да негујемо здраве, зелене навике и да будемо узор нашој деци. Зато Зелени позивају грађане да се одговорно и савесно понашају према природи и окружењу, јер бригом о животној средини обезбедићемо зелену, чисту и бољу будућност. Има наде, само ако смо заједно и ако удружујемо снаге у један велики еколошки покрет и зелени фронт!