Зелени траже еколошко образовање у свим нивоима образовног система

#
Зелени траже еколошко образовање у свим нивоима образовног система

2017-04-11

Зелени Србије сматрају, поводом Дана планете Земље, да је Србији неопходна еколошка едукација кроз све нивое школског и образовног система. Светски дан планете Земље установљен је 1970. године у САД. Обележава се од 1992. године, када је на Конференцији Уједињених нација о животној средини и одрживом развоју установљен дугорочни Програм за промоцију одрживог развоја. Зелени Србије наводе да се овогодишњи Дан планете Земље обележава под слоганом „Еколошка и климатска писменост“ и трајаће од 21-29. априла 2017. године. Еколошка неписменост представља глобални проблем, и овом кампањом се истиче значај образовања и информисања јавности о неопходности очувања животне средине и креирања уједињеног фронта за борбу против климатских промена. Еколошка и климатска писменост представља основу за стварање здраве животне средине, зелених бирача и унапређење закона у области заштите животне средине и климатских промена. Еколошко образовање представља потенцијал за унапређење и примену зелених технологија и отварање зелених радних места. Увођењем концепта циркуларне економије, омогућава се боље управљање природним ресурсима на одржив начин, са мањим негативним утицајем на животну средину. Зелени Србије упозоравају да се свет суочава са бројним еколошким проблемима и катастрофама, недостатком и губитком ресурса који прете да угрозе његову егзистенцију. Због тога, Зелени у Србији наглашавају важност еколошког образовања и едукације који имају кључну улогу у стицању знања о проблемима, могућностима решавања и унапређења квалитета животне средине, као и рационалном трошењу природних ресурса, због чега га је неопходно уврстити у све нивое образовног система. Зелени Србије истичу да грађанима треба обезбедити бољи приступ информацијама о очувању животне средине и повећати њихово учешће у доношењу одлука које се односе на животну средину. Са друге стране, грађани морају да промене однос и понашање према животној средини и окружењу, уз спровођење стратегије образовања, јер само тако можемо сачувати планету Земљу и обезбедити даљи напредак и развој људског друштва. Овом питању се мора приступити веома озбиљно, јер изградњом еколошке свести и културе грађани ће бити одговорни и спремни да се укључе у активности које су усмерене на заштиту и очување животне средине током целог свог живота.