Зелени Србије у Рековцу у борби против геолошких истраживања литијума и бора

#
Зелени Србије у Рековцу у борби против геолошких истраживања литијума и бора

2021-10-29

Након бројних протеста грађана Лознице, Ваљева, Пожеге, Горњег Милановца против отварања потенцијалних рудника бора, литијума и других минералних сировина у својим крајевима, однедавно и мештани општине Рековац се боре против спровођења истраживачких активности литијума и бора у свом крају. Председник Одбора Зелених Србије у Рековцу који је истовремено и председник Одбора за заштиту и унапређење животне средине СО Рековац, Зоран Радоичић поднео је Иницијативу Скупштини општине Рековац, да се по хитном поступку спроведу све законске радње како би се обуставили тренутни радови на истраживању литијума и бора, као и других пратећих минералних сировина на територији општине. Након поднете Иницијативе, дана 27.10.2021.године одржана је седница Скупштине општине Рековац, на којој је председник одбора Радојичић рекао да је на захтев грађана насеља Драгова, Урсуле и Сибнице, у којима се изводе истраживачке активности предложио да се хитно предузму мере у циљу престанка даљих истраживања рудних сировина у наведеним местима. Он је истакао да је у даљем процесу неопходно покренути процедуру измене и допуне Просторног плана општине Рековац, документу који једини може зауставити даља истраживања и спречити потенцијалну експлоатацију минералних сировина. Председник одбора Зелених Србије у Рековцу је напоменуо да су истраживања протеклих година вршена без претходних обавештења и икакве сагласности локалног становништва тог краја. Поставља се питање ко је одговоран за спровођење ранијих рударских активности у која јавност није била упућена, на које место се одлагала земља након завршетка истраживачких активности? Да ли ће неко сносити последице због непоступања у складу са прописима? Он је нагласио да се мора установити одговорност надлежних, и који су то разлози због којих су се истраживачке активности одвијале у тајности и зашто се правовремено није реаговало?! Председник одбора, је истакао да тај крај Шумадије представља чисту и незагађену средину, и отварање рудника би нанело незаменљиву штету животној средини и локалном становништву. Они не желе да се селе, нити да се одрекну својих њива, винограда, воћњака, чистих извора, који припадају генерацијама њихових породица. Борба нам тек предстоји, али једини начин да се проблеми решавају јесте учествовањем политичких представника у институцијама система. Уколико држава и власт заиста желе да воде бригу о здрављу грађана, нужно је да брину и о окружењу и условима у којима грађани живе и раде. Право на здравље, чист ваздух, чисту воду, здраву животну средину су основне Уставом прокламоване вредности. Штитећи их, ми штитимо уставни поредак земље, њен суверенитет и права наших грађана. Не смеју се унапред, на основу лепих речи и добрих намера, давати дозволе за експлоатацију природних ресурса, отварање рудника, изградњу фабрика и било чега другог. То је политички неодгворно и према грађанима Републике Србије и према потенцијалним инвеститорима. Зелени Србије захтевају да се пре доношења било каквих одлука и извођењу рударских радова израде стратешки документи који су законом прописани, попут стратешке процене утицаја пројекта на животну средину. У све активности морају бити укључени независни стручњаци и заинтересована јавност. Грађани Србије, а посебно они који живе на подручјима која су потенцијално угрожена изградњом и радом рудника, су једини који су позвани да одлуче о развоју свога краја. Док ти услови не буду испуњени, Зелени Србије предлажу да се успостави мораторијум на било какве рударске активности пројекта експлоатације руде литијума широм Србије.