Зелени: Укинути Уредбу о Просторном плану о подручјима посебне намене општине Рековац у вези са ископавањима литијума

#
Зелени: Укинути Уредбу о Просторном плану о подручјима посебне намене општине Рековац у вези са ископавањима литијума

2021-12-17

Председник општинског одбора Зелених Србије Зоран Радоичић наставља еколошку борбу како би се зауставило девастирање природе у Левчу и делу Шумадије и Поморавља. Он је поднео захтев Скупштини општине Рековац, да се укине Одлука о Просторном плану и одредбе о подручјима посебне намене у вези са експлоатацијом литијума. Такође, Зелени у Рековцу захтевају забрану отварања рудника и поља за флотацију и прераду руда, а цела акција се спроводи заједничким снагама са Савезом 90/Зелених Србије. Наиме, Зоран Радоичић је и председник Одбора за заштиту и унапређење животне средине СО Рековац, а свој захтев је послао по угледу на СО Лозница са циљем укидања просторног плана за Рековац, чиме би се заштититили Левач, Шумадија и Поморавље. „Једино решење за Левач јесте да се ван снаге стави ова Одлука, јер је просторни план општине Рековац легални и правни инструмент који може зауставити даља истраживања и спречити потенцијалну експлоатацију минералних сировина у вези са литијумом и бором. Дозволу за истраживања у општини Рековац добила је компанија Balkan mining and minerals из Аустралије, и ја ћу захтевати да се она преиспита“, изјавио је Зоран Радоичић. Савез 90/Зелених Србије и Зелени Србије сматрају да би отварање рудника и последице које иду са њим би нанеле ненадокнадиву штету локалној заједници у једном од најлепших делова Србије. Нарушавањем основних услова за живот, стварање јаловишта и девастирање природе, довело би до угрожавања еколошких потенцијала у Левчу и Шумадији. Мештани би били приморани да напусте своје домове, своје воћњаке и винограде које су узгајали и да отпочну нови живот далеко од својих огњишта, чему се народ Шумадије изричито противи. Савез 90/Зелених Србије и Зелени Србије инсистирају да се хитно уведе Мораторијум на све планиране рударске и технолошке активности пројекта експлоатације руде литијума и бора на територији целе Србије, пре свега Јадра, Подриња и у околини Лознице. У демократској и правно уређеној земљи не могу се давати дозволе за експлоатацију природних ресурса без геолошких, рударских и наглашавамо еколошких студија процене утицаја на животну средину. По мишљењу Савеза 90/Зелених Србије то не сме да се уради због здравља грађана Србије, али је неодговорно и према компанијама које инвестирају. Грађанке и грађани Републике Србије су једини власни да учествују у процесу доношења одлука и јавних расправа, јер се оне тичу живота и развоја њиховог окружења и будућности њихове деце.