Еколошки инцидент у Пироту

#
Еколошки инцидент у Пироту

2022-12-27

Поводом трагичног еколошког акцидента у Пироту, Зелени Србије очекују да Одбор за заштиту животне средине Народне скупштине Републике Србије у најкраћем могућем року одржи посебну седницу на којом ће се размотрити узроци и последице ове несреће. Такође, треба отворити и питања транспорта опасних материја путевима, пругама и рекама у Србији. На седницу Одбора посвећеној еколошком акциденту у околини Пирота, од председника скупштинског Одбора очекујемо да на ову седницу позове представнике свих релевантних установа и институција, Министарства и Агенције за заштиту животне средине, експерте за хемикалије, представнике других министарстава у чијим су надлежностима специфичности превоза опасних материја, а посебно Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства привреде, Министарства унутрашње и спољне трговине, Министарства здравља, Сектора за ванредне ситуације и представнике Града Пирота. Иако је неспорно да се већ деценијама хемикалије и хемијски препарати возе Србијом и да је тај и такав вид транспорта регулисаним законом, последњи акцидент је указао да на терену постоје ризици који су видљиви, сагледиви и који се могу предупредити. Зато је неопходно да се чују стручњаци из различитих области и пронађу решења чија ће стриктна примена спречити да се сличан или неки други инцидент ове врсте понови. Зелени Србије су спремни да у изналажењу и реализацији квалитетних решења дају свој пуни допринос. Поводом инцидента у Пироту Министарство заштите животне средине издало је званична саопштења: хттпс://www.екологија.гов.рс/саопстења/вести/вујовиц-у-пироту-квалитет-воде-и-ваздуха-у-границним-оквирима (линк) 26.12. Министарство заштите животне средине прати ситуацију на терену, после излива амонијака из цистерне између Пирота и Беле Паланке. Мерења тренутних загађујуц́их материјала као и мониторинг, на терену спровођења Института за металургију из Боре и Агенције за заштиту животне средине. Инспекција заштите животне средине је у надлежности и у сарадњи са свим релевантним органима и институцијама, јавност ц́е бити обавештена о свим налазима истрага и наредним корацијама у циљу минимизације последице животне средине. 27.12. Министарство заштите животне средине јуче је уз брзу реакцију Агенције за заштиту животне средине, у раним јутарњим часовима поставило мобилну аутоматску мерну станицу у Пироту. Поред концентрације амонијака, мобилна станица прати и концентрације угљеног моноксида, азотних оксида, сумпор диоксида, суспендованих честица као и ароматичних угљоводоника (бензен, толуен, кисил). Према првим подацима у периоду од 21 час до данас до 6 часова није било прекорачења сатних граничних вредности СО2. Сатне концентрације амонијака су се кретале од 8 µг/м3 до 17 µг/м3, што је у дозвољеним границама јер је максимална дозвољена концентрација амонијака за три сата 2003. Сатне концентрације РМ10 кретале су се од 115 µг/м3 до 145 µг/м3 у периоду од 21 час до 4 часа, да би у 06:00 сати концентрације имале тренд пада од 39 µг/м3. Сатне концентрације РМ2.5 кретале су се од 110 µг/м3 до 138 µг/м3 у периоду од 21 час до 04 часа. Последња мерења у 06 сати показала су тренд пада и износили су 38 µг/м3. Подаци са аутоматске мерне станице у Пироту су доступни путем линка хттп://пирот.косава.нет/ у реалном времену. 27.12. Министарка заштите животне средине Ирена Вујовиц́ присуствовала је данашњој седници Кризног штаба у Пироту где је након превртања цистерне са амонијаком 26. децембра на територији ове општине и данас. Подсец́ајуц́и да је јуче захваљујуц́и брзој реакцији Агенције за заштиту животне средине постављена мобилна станица за мерење квалитета ваздуха на којој је инсталиран и анализатор који показује концентрацију амонијака, Вујовиц́ је рекла да Министарство заштите животне средине од почетка прати стање на терену. „Оно што је пре свега важно за грађење Пирота и Беле Паланке је да је квалитет ваздуха, односно концентрација амонијака у оквиру граничних вредности. Такође, анализа квалитета воде у Нишави је показала да је на једној од две локације са којих су узорци узети воду нешто лошијег квалитета. Квалитет воде се прати и током дана узец́е се узорци још 4 пута како би се урадиле додатне анализе. Наши инспектори ц́е узорке земљишта узети када се уклоне вагони и када локација буде безбедна и приступачна, а јавност ц́емо редовно обавештавати и о квалитету воде и ваздуха као и о свим постигнутим резултатима, у складу са захтевима и најављеним резултатима. непрекидну комуникацију са другим владама и релевантним институцијама јер Министарство на основу резултата даје препоруке Штабу за ванредне ситуације. Вујовиц́ је захвалила градоначелнику Пирота Владану Васиц́у и свим члановима Кризног штаба за савремену реакцију и спречавање еколошке катастрофе изражавајуц́и оптимизам да ц́е се ситуација брзо нормализовати.