Organizacija

ZELENI DOGOVOR SA SRBIJOM – DOGOVOR ZA BUDUĆNOST

Verujemo da je država tamo gde su ljudi – kao što su ljudi tamo gde ima posla, zdrave i bezbedne budućnosti za decu. Republika Srbija je jedina zemlja koju mi, građanke i građani imamo. Mi smo jedini ljudi na koje naša zemlja, danas i u budućnosti može da računa. Umemo da zaustavimo dalje propadanje i ponudimo novi dogovor o budućnosti Srbije i Jugoistočne Evrope.

ZELENA VIZIJA ZA EVROPU

Zeleni Srbije se u svojim namerama i akcijama oslanjaju na iskustva ostalih Zelenih partija u Evropi i svetu. To znači zaštitu životne sredine, promociju održivog razvoja društva, razvoj novih perspektiva u Evropskoj uniji, podsticanje dijaloga i rad na razvoju prevencije konflikata i podsticanju nenasilja u Evropi, kao i učešće u razvoju alternativnih globalnih struktura u saradnji sa Zelenim partijama bilo gde da se nalaze.

Srbiji treba novi smer. Finansijska kriza i neuspeh ekonomske i socijalne politike doveli su do toga da se Srbija suočava sa kompleksnom krizom koja se manifestuje u svim aspektima naših života. Ovu krizu treba gledati kao signal da je potrebno transformisati ekonomski i društveni sistem kod nas. Promeniti ga u takav sistem koji će ponuditi nove temelje za sadašnjost i budućnost na principima doslednosti i održivosti.

Društveni i ekonomski razvoj zavise od ekoloških resursa, zdravlja građana i građanki, sposobnosti države da se odupre pritiscima i obnovi svoje resurse. Danas živimo sa odgovornošću da sačuvamo budućnost i zaštitimo nasleđe za nove generacije.

Zeleni Srbije kao politička stranka svoje opredeljenje i ciljeve bazira na organizovanom delovanju u pravcu:
- zaštite životne sredine i ekološke mudrosti
- socijalne pravde i solidarnosti
- neposredne demokratije
- održivosti i zelene ekonomije
- uvažavanja različitosti i ljudskih prava
- sprečavanja svih vidova nasilja
U ostvarivanju ciljeva i programskih opredeljenja Zeleni Srbije sarađuju sa udruženjima, pojedincima, predstavnicima biznis sektora, lokalnim i nacionalnim autoritetima i političkim strankama u zemlji i inostranstvu.
Stranka Zeleni Srbije je  organizovana na teritorijalnom principu i obuhvata celokupno članstvo i sve organizacione oblike Stranke.
Zeleni Srbije u pravnom prometu deluju kao jedno pravno lice, kroz aktivnosti svojih članova/ica, pokreta, organa i tela organizacije u celini.
Izvorni oblik organizovanja Zelenih Srbije je Pokret.