ОМЛАДИНА

Омладина Зелених Србије је добровољна организација чланова странке млађих од 30 година, чији је циљ побољшање и унапређење положаја статуса младих у свим областима.

Организација и деловање Омладине уређује се правилником који доноси Скупштина омладине странке.