O Zelenima

ZELENI DOGOVOR SA SRBIJOM – DOGOVOR ZA BUDUĆNOST

Verujemo da je država tamo gde su ljudi – kao što su ljudi tamo gde ima posla, zdrave i bezbedne budućnosti za decu. Republika Srbija je jedina zemlja koju mi, građanke i građani imamo. Mi smo jedini ljudi na koje naša zemlja, danas i u budućnosti može da računa. Umemo da zaustavimo dalje propadanje i ponudimo novi dogovor o budućnosti Srbije i Jugoistočne Evrope.

ZELENA VIZIJA ZA EVROPU

Zeleni Srbije se u svojim namerama i akcijama oslanjaju na iskustva ostalih Zelenih partija u Evropi i svetu. To znači zaštitu životne sredine, promociju održivog razvoja društva, razvoj novih perspektiva u Evropskoj uniji, podsticanje dijaloga i rad na razvoju prevencije konflikata i podsticanju nenasilja u Evropi, kao i učešće u razvoju alternativnih globalnih struktura u saradnji sa Zelenim partijama bilo gde da se nalaze.

Srbiji treba novi smer. Finansijska kriza i neuspeh ekonomske i socijalne politike doveli su do toga da se Srbija suočava sa kompleksnom krizom koja se manifestuje u svim aspektima naših života. Ovu krizu treba gledati kao signal da je potrebno transformisati ekonomski i društveni sistem kod nas. Promeniti ga u takav sistem koji će ponuditi nove temelje za sadašnjost i budućnost na principima doslednosti i održivosti.

Društveni i ekonomski razvoj zavise od ekoloških resursa, zdravlja građana i građanki, sposobnosti države da se odupre pritiscima i obnovi svoje resurse. Danas živimo sa odgovornošću da sačuvamo budućnost i zaštitimo nasleđe za nove generacije.