НАДЗОРНИ ОДБОР

Надзорни одбор је контролно надзорни орган странке.

Надлежности Надзорног одбора регулише члан 41. Статута странке.

Председник Надзорног одбора је Драган Шкрњић.