Zeleni u akciji čišćenja Beograda

#
Zeleni u akciji čišćenja Beograda

2021-11-15

Iskoristili smo ovaj sunčani dan, zavrnuli rukave i izašli u prirodu da pokušamo da očistimo barem deo smeća i praznih flaša. Akciju smo sproveli udruženim snagama sa Savezom 90/Zelenih Srbije, sa kojima pored kreiranja zajedničke ekološke i zelene politike, radimo udruženo i na čišćenju grada Beograda i cele Srbije. Danas smo bili na šetalištu kraj reke Save, pored Kule Nebojša na najlepšem mestu gde se Sava uliva u Dunav. Učestvovao je veliki broj naših aktivista i volontera, a ogroman broj građana nam se samoinicijativno pridružio u čišćenju. Upravljanje otpadom je jedan od najvećih ekoloških problema u Srbiji. Da je na svest građana teško računati, potvrđuju brojne slike mini deponija pored puteva, na trotoarima, u šumama, na livadama, šetalištima, u rekama, naseljima. Pored toga što divlje deponije stvaraju negativnu sliku o nama, uticaj koji imaju na kvalitet životne sredine je ogroman. Odlaganje otpada kontaminira zemljište, površinske i podzemne vode, zagađuje vazduh, ugrožava biodiverzitet i predstavlja opasnost od širenja zaraznih bolesti. Podatak da Srbija generiše 7,3 t otpada po stanovniku pokazuje da odlažemo veće količine otpada od zemalja Evropske unije, koje u proseku generišu 5,1 t otpada po stanovniku. Iako odlažemo veće količine otpada nego zemlje EU, sistem reciklaže u Srbiji još uvek nije u velikoj meri zaživeo, jer se reciklira svega oko 5-8% proizvedenog otpada, za razliku od Evropske unije koja reciklira preko 50% od ukupne količine otpada. Problem upravljanja otpadom brojne zemlje su rešile uvođenjem modela zelene, cirkularne ekonomije za čiju se primenu Zeleni u Srbiji godinama zalažu. Jer korišćenje otpada kao resursa je suština modela cirkularne ekonomije, koja se bazira na racionalnijoj potrošnji prirodnih resursa i kruženja sirovina i proizvoda. Pored ekonomskog prosperiteta i očuvanja prirodnih resursa i životne sredine, zelena cirkularna ekonomija ima prostor za otvaranje preko 30.000 novih radnih mesta. Moramo da menjamo svoje ponašanje, da negujemo zdrave, zelene navike i da budemo uzor našoj deci. Zato Zeleni pozivaju građane da se odgovorno i savesno ponašaju prema prirodi i okruženju, jer brigom o životnoj sredini obezbedićemo zelenu, čistu i bolju budućnost. Ima nade, samo ako smo zajedno i ako udružujemo snage u jedan veliki ekološki pokret i zeleni front!