Новости

#
Вожњом бицикла до чистијих градова и бољег здравља

2017-02-13

Данас се обележава међународни „Дан зимске вожње бициклом на посао“ (Winter Bike To Work Day) који повезује градове широм света чији су се становници обавезали возити бицикл на посао, у школу, на факултет… Зелени Србије истичу да вожња бицикла има велики социјални, економски и еколошки значај. Пре свега под тим подразумевамо позитиван утицај на здравље људи и одржавање кондиције, уживање у природи, а представља јефтинији, еколошки и често бржи начин превоза, са „0%“ емисије штетних гасова. Због саобраћајних гужви и проблема са недостатком паркинг простора који све више грађанима одузима зелене површине, државе се окрећу изградњи бициклистичке инфраструктуре, због чега превоз бициклом има значајан удео у свакодневном превозу. Зелени Србије сматрају да Србија, и пре свега град Београд, имају велике могућности, али и огромну потребу за уважавање потреба бициклиста и промоцију бициклизма. Такође, Зелени Србије желе да упозоре да од укупне количине загађујућих материја које се налазе у ваздуху у урбаним срединама, чак 70% потиче од издувних гасова моторних возила. Због тога истичемо значај овог зеленог транспорта као еколошког превозног средства које доприноси здравијем начину живота, не загађује ваздух и помаже у борби против климатских промена. Велики број градова увидео је предности бициклистичког саобраћаја за градска путовања. У Холандији се око 27% укупног превоза на годишњем нивоу обави бициклом, од чега се 25% оствари за време одласка на посао. У Данској се око 18% саобраћаја остварује бициклом, док је број бициклиста сваке године све већи. За њима следе Немачка, Шведска, Норвешка Финска и Јапан, а потом Швајцарска у којој се 5% превоза оствари бициклом, а преко 10% становништва користи бицикл као превозно средство до посла. Зелени Србије опомињу да у Београду мали проценат грађана (око 1%) користи бицикл као превозно средство, а наш Град се свакодневно суочава са проблемима саобраћајних гужви, безбедности, буке, загађења ваздуха, нарушеног здравља грађана и последицама климатских промена. Зелени похваљују досадашње активности којима су адаптиране постојеће бициклистичке стазе и изграђена нова инфраструктура у Београду. Због тога апелујемо на локалне и регионалне власти да наставе са таквим активностима и да обезбеде потпуно интегрисање бициклистичког саобраћаја, као и његово дугорочно присуство у изради планова одрживог развоја саобраћаја градова. Значајан број свакодневних путовања као што је одлазак на посао, у куповину или у школу могу се обавити бициклом и због тога Зелени Србије позивају грађане да користе овај зелени превоз, јер ћемо на тај начин допринети побољшању квалитета живота у градовима и смањити загађење животне средине, повећати безбедност у саобраћају и унапредити зелене и јавне површине.