Konferencija o primeni eko inovacija u očuvanju životne sredine

#
Konferencija o primeni eko inovacija u očuvanju životne sredine

2021-10-2021

U četvrtak 21.10.2021. godine, Centar za zelenu ekonomiju Zelenih Srbije u zajedničkoj organizaciji sa Savezom 90 Zelenih Srbije, održao je mini stručnu Konferenciju na temu primene ekoloških inovacija u očuvanju i unapređenju životne sredine. Centar za zelenu ekonomiju je oblik delovanja političke organizacije Zelenih Srbije, u oblasti politike zaštite životne sredine, radi na afirmaciji znanja, primeni eko inovacija i primera dobre prakse. Centar je do sada afirmisao nove metode upravljanja septičkim jamama, njihovo bioprečišćavanje, adekvatno upravljanje različitim vrstama otpada kao dragocenog resusra. Centar za zelenu ekonomiju Zelenih Srbije je promovisao inovacije u oblasti proizvodnje hemske krvi iz animalnog otpada, naprednih tehnologija iz oblasti sušenja voća, smanjena unosa trans masnih kiselina u ishrani dece izazivajući dijabetes, proizvodnju novih građevinskih materijala, korisne primene 250 miliona tona pepela, zaštita od nejonizujućeg zračenja. Korišćenje vode reka, posebno Dunava za toplotne pumpe velike snage-energetsko spasavanje Beograda od energetskog siromaštva i energetske bede. Saradnici i članovi Centra su se ponovo okupili i nastavili sa radom. Konferencijom su koopredsedavali predsednik Zelenih Srbije Ivan Karić i direktor Centra za zelenu ekonomiju Goran Mitić. Nakon donošenja odluke o zvaničnoj promeni naziva Centra iz „Centar za zelenu ekonomiju“ u „Centar za zelenu, kružnu ekonomiju i eko inovacije“ saradnici Centra su nastavili sa prezentacijama svojih inovacija i ideja. Član Centra Dušan Jakovljević upoznao je prisutne sa prednostima biološkog prečišćavanja otpadnih voda iz septičkih jama. Nakon toga, Nenad Veselinović je predstavio svoju tehnologiju solarnih sušara za sušenje voća, povrća, gljiva, lekovitog bilja, kao i proizvode dobijene njihovim sušenjem. Dr Ilija Brčeski je imao izlaganje na temu zelene hemije koja ima za cilj smanjenje i sprečavanje zagađenja životne sredine. Naprednu tehnologiju primene vodonika u auto industriji prikazao je Čedomir Ljubinković. Goran Mitić je prezentovao Inovacioni model za rešavanje rasipanja energije zgrada. Mr. Zvonko Damnjanović je predstavio novi model i uređaja za merenje kvaliteta vazduha. Konferencija je završena diskusijom na kojoj su predložene teme koje će biti predstavljene na narednim Konferencijama.