ГЛАВНИ ОДБОР

Главни одбор је највиши орган одлучивања у странци између два заседања Скупштине.

Надлежности Главног одбора регулишу чланови: 23-28. Статута Странке.

 


Чланови Главног одбора: