Dokumenti

Zeleni Srbije su politička stranka sa delovanjem na teritoriji Republike Srbije. Stranka je svoje delovanje uredila u skladu sa važećim Zakonom o političkim strankama.

Delovanje stranke Zeleni Srbije definisano je putem Programa stranke i Statuta kao glavnog opšteg akta. Zastupnik Zelenih Srbije je predsednik stranke Ivan M. Karić.

Na ovoj stranici možete preuzeti sve pravne dokumente Zelenih Srbije.

Zeleni manifest 2025

27.06.2016.
Dokumenti -

Nacrt programske strategije „Zeleni manifest 2025“ je inspiracija za dijalog o programskom usaglašavanju Zelenih Srbije i svih zelenih i ekoloških formi koje su zainteresovane za učešće. To je osnova za dijalog sa našim partnerima i pojedincima, organizacijama i institucijama.

Nacrt „Zeleni manifest 2025“ će doprineti planiranju i vođenju političkih akcija, kao osnovne metode delovanja partije, zasnovane na konceptu uočavanja i definisanja problema i predlaganja rešenja kao ciljeva.

Koordinator za izradu dokumenta je Dušan Jakovljević.

 

Nema komentara

Statut

19.03.2016.
Dokumenti -

STATUT političke partije Zeleni Srbije – PREUZMI

Nema komentara

Program

23.10.2011.
Dokumenti -

PROGRAM političke partije Zeleni Srbije – PREUZMI

Nema komentara

Predlog Zakona o GMO

16.09.2011.
Dokumenti -

Predlog Zakona o GMO predat Skupštini Srbije 23.10.2011. – PREUZMI

Nema komentara