БИРОИ

Бирои су саветодавни и оперативни органи чији је задатак да помажу Председнику у руковођењу странком и обављању његових послова и задатака.

Чланови Бироа могу, а не морају бити чланови странке.


1. Биро за међународну сарадњу

  Виолета Максимовић