Биографија

Иван Карић, у 38. години, један је од млађих политичара са садржајним искуством у заштити животне средине, истраживачком раду, екологији и еколошком активизму.
После средње Геолошке и хидрометеоролошке школе „Милутин Миланковић“, дипломирао је на геолошком одсеку Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду.
Истраживачким и научним радом бави се од основне школе, учествујући од 1990. године у раду домаћих и међународних истраживачких кампова, програма и пројеката. Посебно место заузимају Млади истраживачи Србије (чији је председник био између 2001. и 2005. године), Истраживачка станица у Петници и геолошки кампови на Радан планини и реци Пек (које је организовао и њима руководио 1996., 1997. и 2000. године кроз Геолошко истраживачко друштво „Јован Жујовић“). Учествовао је и у уређивању научно-популарног часописа „National Geographic Junior“.

На месту заменика директора Фонда за заштиту животне средине општине Обреновац (www.ekofond.org.rs), у периоду од 2004. до 2008. године, Обреновцу је донео бољу заштиту животне средине и редовно информисање грађана о загађености. Иницирао је и покренуо низ веома значајних пројеката и студија, Катастар загађивача и Катастар ерозије и клизишта и идејно решење и главни пројекат Постројења за пречишћавање отпадних фекалних вода. Осмислио је и утемељио прву аутоматску мониторинг станицу за двадесетчетворочасовно праћење загађења и квалитета ваздуха, а податке учинио јавно доступним у реалном времену. У том периоду започео је велики пројекат пошумљавања Забранског излетишта и организовао климатски опоравак око 4.000 деце предшколског и школског узраста у Соко бањи, на Руднику и Гочу.

У периоду од 2009. до 2010. године у ЈВП „Београд воде“ успешно је обављао послове Руководиоца одбране од поплава на територији Града Београда.
Председник је странке Зелени Србије.

Народни посланик садашњег сазива Народне скупштине Републике Србије.

Народни посланик Народне скупштине Републике Србије у сазиву 2012-2014. године.

Отворио је Зелену посланичку канцеларију за комуникацију са грађанима. Заменик је председника Одбора за заштиту животне средине Народне скупштине Републике Србије. Члан је Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Народне скупштине Републике Србије.

Предложио је оснивање посебног Министарства животне средине и природних ресурса, као и оснивање Фонда за животну средину. Предлагач је бројних иницијатива, посланичких питања и јавних слушања као што су: јавно слушање „Србија без ГМО“, јавно слушање о истраживању и експлоатацији никла и јавно слушање о Националним приоритетима за међународну финансијску помоћ за период 2014-2017. године. Предложио је декларацију „За Србију без ГМО“, коју је послао свим градовима и општинама у Републици Србији.

Области Ивановог научног рада су заштита животне средине (политика животне средине, законодавство, страндардизација, деградирани простори) и геологија (истраживање рудних лежишта и геостратешке минералне сировине). Коаутор је научне монографије „Природни потенцијали и деградиране површине општине Обреновац“. Аутор је бројних научних радова и публикација и активни учесник стручних конференција и скупова, у земљи и иностранству.

Ожењен је, отац шестогодишњег Душана. Живи у родном граду Обреновцу.