Прес Зелених Cрбије

avatar


Села у Мачви

03

Србија се сврстава у ред најаграрнијих земаља у Европи, а општина Богатић у ред најаграрнијих општина у Србији, а пољопривреда преставља шансу за рурални и економски развој Србије. Упркос овим чињеницама српско село се данас налази на раскршћу између нестанка и опстанка. Живот и остајање младих на селу ограничавају бројни фактори. Рурална насеља су у [...]