Утицај климатских промена на поплаве у Европи

 

ПОПЛАВЕ

Човек је одувек био блиско повезан са реком. Разлог је тај што она задовољава многобројне људске потребе, а да за узврат тражи само мало поштовања. Има, међутим, дана када се пробуди њена тешка нарав и доведе нас у веома непријатну ситуацију, нажалост, често и са трагичним последицама. Ми то стање називамо поплавама, мада би она то протумачила као нормалну појаву изливања из корита у сопствену алувијалну раван. Како год, конфликт који се јавља том приликом је нешто најдеструктивније што човек доживљава у свом окружењу. Да би се заштитили људи предузимају бројне и различите мере, али се мора нагласити да ниједна од њих, нити све заједно не могу бити гарант потпуне и сигурне заштите. Зато се у свету већ више година инсистира на ставу “живети са поплавама” при чему се мора учинити све што је у нашиј моћи да последице буду што безболније.

Један од начина на који се то постиже је упознавање нарави реке, у овом случају испитивање времена појављивања максималних вода односно фактора који доводе до тога. Бројне су студије у свету које су се тиме бавиле, али је недавно објављени рад у часопису “Наука” (Science) по први пут обухватио простор читаве Европе и на један оригиналан начин приказао стање великих вода са променама које се у рекама дешавају последњих 50 година (1960-2010). Укупан број држава које су биле обухваћене истраживањем је 38, а број обрађених хидрометријских профила 4262. Пронађени су јасани обрасци промене времена појаве поплава у различитим деловима континента који се објашњавају осцилацијама атмосферских појава и стањем речних сливова у време наиласка великих вода. Установљено је да се велике воде последњих година јављају са помаком од неколико дана до читава два месеца у односу на период шездесетих и седамдесетих година прошлог века. То сазнање може имати веома велику улогу економском сектору, пољопривреди а нарочито у оним водопривредним делатностима које се баве заштитом од вода и уређењем речних токова. Истраживање је водио професор Блешл са Технолошког универзитета у Бечу, а њиме је обухваћена и територија Републике Србије.

Објављен рад – Поплаве

Capture

 Share
Додајте ваш коментар Услови коришћења сајта


Ваше име
Ваш емаил (опционо)
Ваш сајт (опционо)