Povećati udeo zaštićenih područja u Srbiji

U Srbiji se danas obeležava Dan zaštite prirode, koji je ustanovljen 2009. godine. Tada je na snagu stupio Zakon o zaštiti prirode. Istorijski povod za izbor datuma jeste 11. april, kada je 1949. godine jedan od najlepših vodopada u Srbiji “Velika i Mala Ripaljka” kod Sokobanje proglašena za spomenik prirode i tako dobio status zaštićenog prirodnog dobra.

Zeleni Srbije ističu da se često zakonom propisani režimi i mere zaštite ne poštuju, zbog čega se uništavaju prirodne retkosti i dovodi u pitanje opstanak brojnih biljnih i životinjskih vrsta. Jedan od značajnih problema koji se javlja u zaštićenim područjima jesu i bespravno podignuti objekti, koji ugrožavaju kvalitet životne sredine, prirodne i kulturne vrednosti. Ovakvo stanje u prirodi ne sme se tolerisati.

Srbija predstavlja jedan od šest centara biodiverziteta u Evropi zahvaljujući svom specifičnom geografskom položaju, svojim geomorfološkim, hidrološkim, geološkim, klimatskim i pedološkim karakteristikama. Nasuprot tome, Zeleni ističu da najočuvaniji deo prirode naše zemlje koji je zakonom zaštićen čini svega 6,5 % teritorije, što je ispod evropskog proseka. Prirodni predeli i prirodno bogatstvo Srbije koje se ogleda kroz genetičku, specijsku i ekosistemsku raznovrsnost je ogromno i neophodno ga je sačuvati od uništavanja. Takođe, paralelno moramo raditi i na razvijanju i unapređenju upravljanja oblastima koja već imaju status zaštićenih područja.

Prostornim planom Republike Srbije za period od 2010-2020. godine, utvrđeno je da bi pod zakonskom zaštitom do 2020. godine trebalo da bude 12% teritorije naše države. Zeleni u Srbiji smatraju da će to za ovako kratko vreme teško biti ostvareno.

Zeleni Srbije ističu da sprovođenje zakona, očuvanje i obnova prirodnih vrednosti treba da budu ekološki prioritet. Mora se obezbediti pravovremena zaštita i poboljšanje statusa očuvanja ugroženih vrsta i staništa, jer njihovim gubitkom nanosimo neprocenjivu štetu prirodi i ekonomiji države.

Povećanje udela zaštićenih prirodnih područja obezbediće sigurniju zaštitu, očuvanje i unapređenje prirode i prirodnih resursa, ali i kvalitet života i zdravlja ljudi. Zeleni smatraju da će privredni razvoj Srbije u velikoj meri zavisiti od prirodnog potencijala. Kroz zelenu ekonomiju, uz aktivne mere zaštite, odgovorno gazdovanje zaštićenim prirodnim područjima, otvoriće se mogućnosti za nova radna mesta.

Zeleni Srbije su sigurni da su prirodni potencijali kojima raspolaže naša zemlja jako privlačni za turiste, poput onih u Austriji, Italiji ili Nemačkoj. Zeleni ističu da prirodne lepote Srbije predstavljaju šansu za razvoj, stvaranje zelenih poslova i promovisanje raznih vidova turizma kao što su eko, ruralni i etno turizam. Oni bi značajno unapredili turizam naše države, pri čemu prihodi ostvareni iz ove grane značajnim delom treba da budu namenjeni očuvanju i unapređenju kvaliteta prirode i životne sredine lokalne zajednice.Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)