СДС и Зелени Србије траже да се Предлог закона о националним парковима повуче из процедуре Народне скупштине РС

Посланичка група Социјалдемократске странке и Зелених Србије захтева да се Предлог закона о националним парковима повуче из процедуре до усвајања новог Закона о заштити природе као кровног закона који дефинише заштиту. Народни посланик и председник Зелених Србије Иван Карић истакао је на данашњем заседању да је евидентно да се због пропуста у законима заштићена природна подручја у Србији апсолутно злоупотребљавају. На тај начин је Стара планина уништена а Копаоник све више личи на Калуђерицу. Тај проблем се не решава ни овим предлогом закона.

Предлог Закона о националним парковима не дефинише, у погледу забране, активности који се не смеју обављати у националним парковима. Уместо прецизних одредби закона ова питања се решавају плановима посебне намене које доноси Влада и плановима управљања која доносе управљачи националних паркова. Јасно је да се на тај начин не штити јавни интерес и јавно добро, већ се олакшава процедура за добијање дозволе за градњу у заштићеним подручјима.

Неки од проблема су и неадекватно обучене чуварске службе, недостатак стручног кадра и непостојећи научно истраживачки и стручни рад. Велики проблем представља и мониторинг врста флоре и фауне, при чему се подаци о бројности популација често паушално дају.

У предлогу закона нису предвиђене казнене мере које ће санкционисати прекршаје и које гарантују спровођење закона. Зато је овај предлог закона више декларативан и подсећа на списак лепих жеља. Имајући у виду да је Министарство пољопривреде и заштите животне средине поставило себи амбициозне циљеве заштите и унапређења националних паркова, забрињава то што није предвидело и на који начин ће се доћи до тих циљева.Share
Додајте ваш коментар Услови коришћења сајта


Ваше име
Ваш емаил (опционо)
Ваш сајт (опционо)