Reagovanje na vest o izricanju novčane kazne Ivanu Kariću

 

Povodom vesti koja se pojavila danas u medijima da je skupštinski Odbor za administrativno-bužetska i mandatno-imunitetska pitanja kaznio danas poslanika Zelenih Srbije Ivana Karića zbog izrečene opomene na prošloj sednici republičkog parlamenta., Zeleni Srbije žele da istaknu sledeće:

Na delu su dvostruka pravila parlamentarnog rada, jedna za opoziciju a druga za poslanike vladajućih stranaka. Narodni poslanik i predsednik Zelenih Srbije Ivan Karić na pomenutoj sednici izražavao je stav prema novom Zakonu o nacionalnim parkovima koji je bio na dnevnom redu i kažnjen je zbog izražavanja tog stava. Po Poslovniku Skupštine, poslanici imaju pravo da traže povlačenje predloga zakona sve dok traje rasprava o tom predlogu. Zeleni su tražili povlačenje Predloga zakona o nacionalnim parkovima jer je on suštinski loš i ide u korist privatnih investitora, koji su i do sada uništavali prirodna bogatstva zbog loše zakonske regulative.

Politička stranka Zeleni Srbije smatra da su uslovi u kojima rade Narodni poslanici i poslanice Srbije za demokratsku državu neprihvatljivi. Ključni zakoni se donose po hitnom postupku bez javne rasprave, čime se onemogućava poslanicima da se pripreme za konstruktivan rad i predloge i amandmane, što je svrha parlamentarnog rada. Poslanici tokom sednice trpe lične uvrede i pritiske, iznose se neistinite tvrdnje koje najčešće nemaju veze sa temom zasedanja a onda im se ne dozvoljava da se odbrane.

Svedoci smo stalnog kršenja poslovnika a ovako oštre kazne daju se samo poslanicima opozicije na osetljvim temama. Ne možemo a da se ne zapitamo da li postoje centri moći koji su jači i od vrhovnog zakonodavnog tela i centra demokratije svake demokratske države.Share
Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)