Forum muškaraca Zelenih Srbije protiv nasilja nad Ženama, za rodnu ravnopravnost i zaštitu ljudskih prava

Vreme: novembar 2013.
Mesto: Zrenjanin

Odbor Zelenih Srbije u Zrenjaninu objavljuje osnivanje „Foruma muškaraca“, 25. novembra 2013. godine, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ovaj forum osnovan je da bi okupljao članove, aktiviste, simpatizere Zelenih, ali i drugih aktivnih i angažovanih građana Zrenjanina i okoline. Ideja Foruma muškaraca Zelenih Zrenjanina nije da bude pandan već osnovanim, postojećim udruženjima, forumima, mrežama, stranačkim i poslaničkim grupama žena. Ovaj Forum osnovan je da bi kroz konkretne aktivnosti, inicijative i angažovano delovanje, radio na zaštiti i promovisanju ženskih ljudskih prava, ukazivao na kršenja istih i sve u cilju poboljšanja položaja žena i uspostavljanja rodne ravnopravnosti. Planirano delovanje je lokalno, regionalno i međunarodno.

 Razloga za osnivanje Foruma muškaraca je više nego dovoljno. Prema pisanjima lokalnih i nacionalnih medija: “U Srbiji je 2013. godine ubijeno 38 žena. Policija primi više od 20.000 prijava nasilja u porodici godišnje.”

 „Smatramo da za nasilje nad ženama, za kršenje, ali i promovisanje ljudskih prava žena, najveću odgovornost i ulogu imaju muškarci. Da bi došlo do konkretnih promena u ovaj oblasti muškarci treba da preuzmu tu odgovornost i da se konkretno angažuju u tom cilju. Muškarci mogu i treba da angažovano deluju među muškarcima, prvo radi komunikacije, informisanja i edukacije, kako bi se rodna (ne)kultura dijaloga, ponašanja i odnosa poboljšala i uravnotežila u cilju postizanja potpune ravnopravnosti polova. Naše delovanje biće organizovano kroz različite ulične akcije, incijative, rad na lokalnom terenu kroz radionice, tribine i slično. Smatramo da naše delovanje treba da počnemo kroz edukativne programe, projekte i informisanje i to prvo od lokalne mikro zajednice, odnosno od Mesne zajednice, a zatim i šire. Nadamo se da će se i drugi Pokreti Zelenih Srbije u čitavoj zemlji organizovati na ovaj ili sličan način, kako bismo se mogli umrežiti i raditi zajednički. Zalagaćemo se za dobru saradnju sa svim sličnim forumima, mrežama, žena, ali i sa ženskim i feminističkim grupama. Ne želimo da osnivanje Foruma muškaraca Zelenih u Zrenjaninu bude samo deklarativno ili na papiru, već želimo da doprinesemo borbi za ravnopravnost i ne diskriminaciju žena“, zaključeno je na osnivačkom sastanku Foruma muškaraca, Zelenih Srbije – Pokret za Zrenjanin. 

 

Država Srbija je potpisnica Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama. Usvojena je Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti do 2015. godine. Osnovane su različite poslaničke grupe, mreže i asocijacije žena. U Srbiji je 11 opština/gradova potpisalo Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou (CEMR), Zrenjanin nije među njima. Pored toga Zrenjanin se nalazi među 81 opština/gradova, koji imaju osnovan mehanizam (radno telo ili lice) zaduženo za pitanja rodne ravnopravnosti. Ono što Forum muškaraca postavlja kao pitanje jeste kada će se konkretno sve ove povelje, strategije, konvencije i radna tela sprovoditi u potpunosti, praktično, dinamično i na terenu? Za to je potrebna politička volja, ali i sposobnost da se jedno važno pitanje građanki Zrenjanina, AP Vojvodine i Srbije konačno rešava. Ukoliko vladajuće strukture na svim nivoima nisu dovoljno stručni/e, odlučni/e i sposobni/e za to neka se povuku, jer više od 1600 žena, koje mesečno trpe nasilje u porodici, nisu u mogućnosti da čekaju.

 

 

 Oznake: , ,
Share
Komentari
  • novoadjanka 26.11.2013 / 07:45

    Gledacemo mi iz Aktivne zenske grupe da sa vama iz Foruma muskaraca, razmenimo neka misljenja :) ))))))

Dodajte vaš komentar Uslovi korišćenja sajta


Vaše ime
Vaš email (opciono)
Vaš sajt (opciono)