Порез „гуши“ пелет

Зелени Србије траже од Владе Републике Србије да смањи порез на додатну вредност на агропелет и дрвени пелет, и тако изједначи пореско оптерећење наведене врсте огрева и других врста огрева (дрво, угаљ). Порез на огревно дрво и угаљ сада износи 8%, док порез на пелет, као енергетски ефикасније и исплативије гориво 20%.

Иницијативу „За смањење ПДВ-а на пелет са 20% на 8%“ покренуо је Народни посланик и председник Зелених Србије Иван Карић. Наведена иницијатива је упућена Председнику Владе Републике Србије, Министру финансија и привреде, Министру пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарки енергетике, развоја и заштите животне средине. Иницијатива се односи и на производе брикет и дрвену сечку.

Употреба и искоришћавање пелета за продукцију енергије представља пут у енергетску независност и сигурност. Смањење пореза на пелет повећаће његову производњу, а самим тим и потрошњу што доводи до развоја и унапређења зелене економије. Инвестиције у енергетску ефикасност су пут у зелену економију и зелене послове. Као резултат тога долази до повећања броја „зелених“ радних места.

Производња биомасе (пелета, брикета, дрвене сечке) и зелене енергије створила би перспективу за оживљавање руралних средина, отварајући нова радна места и сигуран посао, јер је потреба за енергијом и чистом животном средином основа одрживог живота.

Подстицајем производње пелета дошло би се до бољих резултата у регионалној економији, увоза мањих количина нафте и гаса, развоју пољопривреде, смањењу потрошње вештачких ђубрива, смањењу потрошње фосилних горива, што доприноси мањем загађењу животне средине и очувању природних ресурса. Услед веће употребе обновљивих извора енергије у односу на фосилна горива, у знатној мери ће се смањити емисија CO2. Употребом пелета Србија би остварила веће учешће у коришћењу обновљивих извора енергије у енергетском билансу Србије у складу са преузетим међународним обавезама.

 

Погледајте како гласи званична Иницијатива:

 

“Полазећи од неопходности да се изједначи пореско оптерећење дрвеног и агропелета, и огревног дрвета и других енергената,

 

Подносим:

 

ИНИЦИЈАТИВУ

„ЗА СМАЊЕЊЕ ПДВ-а НА ПЕЛЕТ СА 20% НА 8%“

 

Предлажем:

1. Да ПДВ на агро и шумски пелет износи 8%.

 

 

Образложење

 

Учешће агропелета и пелета добијеног од дрвета, за задовољење енергетских потреба становништва, треба да се повећа. Да би се остварили циљеви из Акциног плана за коришћење биомасе у енергетске сврхе неопходно је изједначити пореско оптерећење (ПДВ) дрвеног и агропелета, и огревног дрвета и других енергената. Ова иницијатива се односи и на брикет и дрвену сечку.”Ознаке: , ,
Share
Додајте ваш коментар Услови коришћења сајта


Ваше име
Ваш емаил (опционо)
Ваш сајт (опционо)