STATUTARNA KOMISIJA

Statutarna komisija tumači Statut i druga opšta akta stranke.

Nadležnosti Statutarne komisije reguliše član 42. Statuta stranke.

Predsednik Statutarne komisije je Igor Pantelić.