Снежана Звијер – Биографија

Снежана Звијер је рођена 03.04.1965. године у Требињу.

Дипломирала је 1979. године на смеру за биохемијско инжињерство Технолошко – металуршког
Факултета Универзитета у Београду.

Ради као професор хемијско – технолошке групе предмета у Пољопривредно – хемијској школи
у Обреновцу, за образовне профиле: техничар за заштиту животне средине и техничар за
индустријску фармацеутску технологију.

У сарадњи са Технолошко – металуршким Факултетом и Факултетом физичке хемије у Београду
учествовала је у низу пројеката и манифестација из области екологије, кроз израду матурских
радова и пројеката у Истраживачкој станици Петница.

У периоду од 1998. до 2001. године је била је ангажована као председник Друштвено политичког
већа и члан Секретаријата за урбанизам и Секретаријата за образовање општине Обреновац.

Била је активан члан УО Фонда за заштиту животне средине у Обреновцу, од 2004. до 2007.
године, када је установљен мониторинг ваздуха и урађен Катастар загађивача на територији
општине Обреновац.

Члан је Удружења грађана „Зелени Обреновац“ од његовог оснивања, 2008. године.

Удата је и има две ћерке, Милицу – магистра економских наука и Марију – дипломираног
филолога за италијански језик и књижевност.