SAVETNICI

- Igor Pantelić – advokat, savetnik Predsednika stranke za nacionalno zakonodavstvo i pravnu regulativu EU (igor.pantelic@zelenisrbije.org)