Љубинко Ракоњац – Биографија

UntitledДр Љубинко Ракоњац рођен је 3.јануара 1963.године у Вишњици, општина Сјеница, где је стекао основно и средње образовање.

Дипломирао је 5. јула 1988. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду, смер шумарство.

Магистарски рад „Утицај технолошких поступака пошумљавања на пријем и развој шумских култура црног и белог бора на Пештерској висоравни“ одбранио је 11. новембра 1993. године на Шумарском факултету у Београду.

Докторску дисертацију „Шумска вегетација и њена станишта на Пештерској висоравни као основа за успешно пошумљавање“ одбранио је 12. јула 2002. године на Шумарском факултету у Београду.

Од 1990. године до данас ради у Институту за шумарство у Београду, на позицији истраживача, сарадника, руководиоца пројекта, руководиоца научно истраживачке јединице, а од 2004. године на позицији директора Института.

У периоду од јануара 2002. до јуна 2004. године би је Помоћник министра у Министарству за заштиту природних богатстава и животне средине.

Од страних језика, говори, чита и пише руски и користи се енглеским језиком.

Члан је у професионалних удружења: IUFRO, EFI, члан УО Удружења шумарских инжењера и техничара Србије; члан УО Шумарске Коморе, члан Друштва генетичара Србије.