ИЗВРШНИ ОДБОР

Извршни одбор је извршно политички орган Главног одбора и Председништва странке.

Надлежности Извршног одбора регулишу чланови 38.,39. и 40. Статута странке.


Председник Извршног одбора:

- Радиша Тошић

Чланови Извршног одбора:

- Др Александар Лучић, Београд;

- Разуменка Марковић, Пожега;

- Жаклина Живковић, Београд;

- Др Дејан Павловић, Шабац;

- Горан Митић, Ниш;

- Гордана Шеварлић, Чачак;

- Зденка Миљковић, Панчево;

- Драган Шкрњић, Београд;

- Јелена Миљић, Београд;

- Милан Томковић, Чукарица.

- Ивана Вуковић, Палилула;

- Војислав Младеновић, Вождовац;

- Бранко Капларевић, Краљево;

- Борка Павловић, Обреновац