мр Горан Чабради – Биографија

Рођен 4. јула у Новом Саду.

Основну и средњу школу завршио у Новом Саду, а затим и Грађевински факултет на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Одмах након тога се запошљава у ЈКП ’’Чистоћа’’ Нови Сад где се врло брзо сусреће са практичним проблемима у управљању комуналним чврстим отпадом.

Од 1997.године до 2003. са мањим прекидима је обављао функцију техничког директора. Изградњу прве фабрике за рециклажу на овим просторима сматра својим великим пословним и стручним успехом.

Од 2004. године сувласник и директор приватне компаније за примену рециклажних технологија – Депо Систем д.о.о.

Магистар заштите животне средине од 2008. године и један од водећих стручњака у проблемима интегралног третмана отпада у Србији. Потпредседник Српске асоцијације за управљање чврстим отпадом (Serbian Solid Waste Association – SeSWA, чланице ISWA – International Solid Waste Association).