GLAVNI ODBOR

Glavni odbor je najviši organ odlučivanja u stranci između dva zasedanja Skupštine.

Nadležnosti Glavnog odbora regulišu članovi: 23-28. Statuta Stranke.

 


Članovi Glavnog odbora: