Финансијски извештаји

Документи странке Зелени Србије су усклађени са Законом о финансирању политичких активности који је Народна скупштина Републике Србије усвојила 14. јуна 2011. године.


У складу са чланом 10. став 3. и 4. Закона о финансирању политичких активности странка Зелени Србије објављује:

2016. godina

- Преглед уплата физичких лица:

Новчани прилози
Р. бр.Име и презиме МестоИзнос давањаДатум објављивања
1.Иван КарићОбреновац38500.00 дин22.04.2016.
2.Славко ГлибетићБеоград18.000,00 дин19.10.2016. године
3.Иван КарићОбреновац105.000,00 дин12.12.2016. године
4.Славко ГлибетићБеоград100.000,00 дин15.12.2106. године
5.Славко ГлибетићБеоград15.000,00 дин20.12.2016. године
6.Славко ГлибетићБеоград122.000,00 дин28.12.2016. године
Неновчани прилози
Р. бр.Име и презиме МестоИзнос давањаДатум објављивања

- Преглед уплата правних лица:

Novčani prilozi
Р. бр.ПредузећеМестоИзнос давањаДатум објављивања
1.Preduzeće za unutrašnju i spoljašnju trgovinu MP Profil 2011 DOOШабац10000.00 дин10.04.2016.
2.Preduzeće za ugostiteljstvo i turizam, zanatstvo i lične usluge i spoljnu i unutrašnju trgovinu, "TRAJAN" DOOBeograd20000.00 din05.07.2016.
3.1. Rhea pharmБеоград18.500,00 дин30.12.2016. године
Nenovčani prilozi
Р. бр.ПредузећеМестоИзнос давањаДатум објављивања

2015. godina

- Преглед уплата физичких лицапреузми

- Преглед уплата правних лицапреузми


2014. godina

- Преглед уплата физичких лицапреузми

- Преглед уплата правних лицапреузми


2013. godina

- Преглед уплата физичких лицапреузми

- Преглед уплата правних лицапреузми


2012. godina

- Преглед уплата физичких лицапреузми

- Преглед уплата правних лицапреузми


2011. godina

- Преглед уплата физичких лицапреузми

- Преглед уплата правних лицапреузми


Финансијски извештај странке Зелени Србије, на дан 31.12.2015. са мишљењем овлашћеног ревизора


Финансијски извештај странке Зелени Србије, на дан 31.12.2014. са мишљењем овлашћеног ревизораФинансијски извештај странке Зелени Србије, на дан 31.12.2013. са мишљењем овлашћеног ревизора


Финансијски извештај странке Зелени Србије, на дан 31.12.2012. са мишљењем овлашћеног ревизора


Финансијски извештај странке Зелени Србије, на дан 31.12.2011. са мишљењем овлашћеног ревизора


Финансијски извештај странке Зелени Србије, на дан 31.12.2010. са мишљењем овлашћеног ревизора