ЦЕНТРИ

Самостална саветодавна тела која се баве припремама и афирмацијом јавних политика и одређеним областима.
Чланови Центра могу, а не морају бити чланови странке.