BIROI

Biroi su savetodavni i operativni organi čiji je zadatak da pomažu Predsedniku u rukovođenju strankom i obavljanju njegovih poslova i zadataka.

Članovi Biroa mogu, a ne moraju biti članovi stranke.


1. Biro za međunarodnu saradnju

  Violeta Maksimović